ارزیابی شانس رایگان

تعیین کد NOC شغل و برنامه های مهاجرتی مناسب

شروع به تایپ کردن نام شغل/تخصص خود در قسمت زیر کنید و مقدار شغل مناسب را از لیست انتخاب کنید:

شغل شما

نسخه NOC:

* این لیست فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و عواملی مانند سن، تحصیلات و غیره را در نظر نمی گیرد توصیه می کنیم اطلاعات دریافت شده با مشاور مهاجرت خود را دوباره بررسی کنید.