ارزیابی شانس رایگان
ارزیابی شانس رایگان

جایگزین عالی برای برنامه کار و سفر در کانادا

جایگزین عالی برای برنامه کار و سفر در کانادا

برنامه International Experience Canada به خارجیان بین 18 تا 35 سال فرصت کار در کانادا را برای مدت دو سال فراهم می کند.

برنامه بین المللی تجربه کانادا (IEC) برای اتباع خارجی از 36 کشور بین 18 تا 35 سال که مایل به زندگی و کار موقت در کانادا هستند طراحی شده است.

دسته بندی ها

تجربه بین المللی کانادا نامزدها را از طریق سه دسته انتخاب می کند:

۱. Working Holiday

Want to move to Canada? We provide support in immigration matters and assist with obtaining a visa. Book a consultation to discuss your situation with our licensed specialists and find out how we can help make your dream come true.

تحت این دسته، مجوزهای کار باز صادر می شود که برای 1 تا 24 ماه معتبر هستند (بسته به کشور تابعیت نامزد). با اجازه کار باز، خارجی ها می توانند در سراسر کانادا برای اکثر کارفرمایان کانادایی کار کنند. هیچ پیشنهاد شغلی در کانادا برای درخواست لازم نیست.

۲. Young Professionals

تحت این دسته مجوزهای کاری خاص کارفرما وجود دارد که به شما امکان می دهد برای مدت اقامت خود در کانادا برای همان کارفرما در همان محل کار کنید

پیشنهاد کار از یک کارفرمای کانادایی مورد نیاز است. شغلی که در کانادا به شما ارائه می شود باید به عنوان کمک به «توسعه حرفه ای» شما تلقی شود.

The full article is only available to members of the Immigrant.Today community.
Log in to your account to read it for free.

منبع
  • #مهاجرت به کانادا
  • #کار در کانادا
  • #برنامه های تبادل برای جوانان در کانادا
  • #برنامه های تبادل برای دانشجویان در کانادا
  • #تجربه بین المللی کانادا
  • #برنامه برای دانشجویان اوکراینی در کانادا
  • #برنامه برای اوکراینی ها در کانادا