ارزیابی شانس رایگان

شرایط کاری معلمان ساسکاچوان را به سرما بیرون انداخت

شرایط کاری معلمان ساسکاچوان را به سرما بیرون انداخت

معلمان اعتصاب کردند تا توجه مسئولان را به مشکلات جلب کنند.

جامعه تدریس حرفه ای ساسکاچوان در مواجهه با زمستان سخت اعتراض کرده است. روز سه شنبه، 16 ژانویه، مربیان علیرغم سرمای 30 درجه سرد کردند.

این اعتصاب از قبل توسط اتحادیه، فدراسیون معلمان ساسکاچوان (STF) هشدار داده شد. اعتصاب کنندگان امیدوارند توجه مقامات استانی را جلب کرده و آنها را به ادامه مذاکرات تشویق کنند. مشکل اصلی مورد اشاره اعضای اتحادیه، اندازه کلاس ها و پیچیدگی کلی کار آموزشی است. اهداف این اقدام توسط سخنگوی معلمان، رئیس STF سامانتا بکوت اعلام شد:

امیدوارم به دولت نشان دهد که ما در مورد این موضوع جدی هستیم و آنها را به میز بازگرداند و گفتگو کنند و تعهدات بلند مدت را برای دانش آموزان و معلمان ما در سراسر استان انجام دهند.»

چه چیزی قبل از اعتراض بود؟

مذاکرات بین معلمان و دولت در مه 2023 آغاز شد و تا اکتبر به بن‌بست رسید. معلمان از ماه اوت بدون قرارداد کار می کنند.

هفته گذشته اتحادیه از دولت خواستار بحث در مورد مسائل مربوط به اندازه کلاس و حمایت از دانش آموزان با نیازهای ویژه شد. داور مستقل مذاکرات اتحادیه با دولت ساسکاچوان تشخیص داد که گنجاندن این موضوعات در بحث مناسب است. با این حال، آنها هنوز در مذاکرات رسمی مطرح نشده اند.

معلمان اخیراً افزایش ثبت نام را مشاهده کرده اند. این مهاجرت باعث شده تا ۳۰۰۰ دانش آموز دیگر در مدارس استانی وارد شود، در حالی که کارکنان آموزشی در مدارس دولتی تنها در حال کاهش است.

اعتصاب و واکنش

اعضای اتحادیه در روز پیکت‌ها نامه‌های متعددی از معلمان و حامیان آن‌ها به اداره ولایت فرستادند و توصیف مسائل بحرانی که در کارشان با آن روبرو می‌شدند.

جرمی کاکریل، وزیر آموزش و پرورش ساسکاچوان در مورد این اقدام با مخالفت آشکار اظهار نظر کرد:

امیدوارم که فدراسیون معلمان به یاد داشته باشد که معامله ها روی میز انجام می شود و نه در خط پیکت. از طرف دولت، ما دوست داریم یک توافق انجام شود.»

اعتراضات در سراسر استان برگزار شد — در مجموع در 40 مکان. در رجینا خارج از مجلس قانونگذاری، و در ساسکاتون، معلمان در میدان مرکزی و روبروی دفتر نماینده مجلس پل مریمن.

منبع
 • #اعتراض معلمان ساسکاچوان
 • #اعتصاب معلمان
 • #فدراسیون معلمان ساسکاچوان
 • #STF
 • #ساسکاچوان
 • #وزیر آموزش و پرورش ساسکاچوان
 • #جرمی کاکریل
 • #قانونگذاری رجینا
 • #مسائل آموزش ساسکاچوان
 • #اعتراضات معلمان
 • #سیاست آموزش ساسکاچوان