ارزیابی شانس رایگان

اداره مهاجرت محدودیت هایی را بر ویزای دانشجویی اعمال

اداره مهاجرت محدودیت هایی را بر ویزای دانشجویی اعمال

کانادا مجوز تحصیل و مجوز کار کمتری صادر خواهد کرد.

وزارت مهاجرت کانادا تغییرات قابل توجهی در سیاست مربوط به دانشجویان بین المللی ایجاد کرده است. اگرچه مقامات می دانند که دانشجویان خارج از کشور سهم معناداری در زندگی عمومی کانادا دارند، اما سیستم پذیرش دانشجویان از خارج از کشور اخیراً با چالش هایی روبرو شده است. به گفته مقامات وزارتخانه، افزایش جمعیت دانشجویی منجر به فشار بر مسکن، مراقبت های بهداشتی و سایر خدمات مهم شده است.

بنابراین امروز مارک میلر، وزیر مهاجرت، اقدامات جدید دولت را برای تثبیت تعداد دانشجویان بین المللی اعلام کرد.

محدودیت ویزا

محدو دیتی بر تعداد درخواست های ویزای تحصیلی برای کمک به کاهش رشد تعداد دانشجویان در دو سال آینده معرفی می شود. انتظار می رود تا سال 2024 ۳۵ درصد مجوز تحصیلی کمتر صادر شود، در مقایسه با سال 2023 — حدود ۳۶۰،۰۰۰. علاوه بر این، محدودیت های فردی برای هر استان و قلمرو بر اساس جمعیت آنها تعیین شده است.

این تصمیم بر مجوزهای تحصیلی که قبلاً صادر شده اند، تمدید مجوزها را تحت تأثیر قرار نمی دهد، نه در مورد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا و نه در مورد دانش آموزان دبیرستان اعمال نمی شود.

محدودیت بر اساس استان

IRCC محدودیت ها را برای هر استان و قلمرو تعیین می کند و آنها به نوبه خود آنها را به موسسات آموزشی توزیع می کنند. از ژانویه 2024، هر درخواست ویزای تحصیلی باید با یک نامه تأیید از استان یا قلمرو مربوطه همراه باشد.

مدت زمان محدودیت

این اقدامات موقت به مدت دو سال اجرا خواهد شد و پس از آن سیاست مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این بین، دولت با شرکای سراسر کشور برای توسعه رویکردهای پایدار برای استقبال از دانشجویان بین المللی، از جمله تأمین مسکن دانشجویی کافی، همکاری خواهد کرد.

مجوزهای کار

علاوه بر این، دولت در حال تغییر معیارهای صدور مجوز کار پس از فارغ التحصیلی در کانادا است.

از سال 2024، دانشجویان بین المللی که برنامه های آنها بخشی از ترتیب مجوز برنامه درسی است قادر به دریافت مجوز کار پس از فارغ التحصیلی نخواهند بود. دلیل این ممنوعیت این است که این برنامه ها در سال های اخیر رشد شدیدی در تعداد دانشجویان بین المللی داشته اند، حتی اگر نظارت کمتری نسبت به کالج های دولتی دارند. Immigrant.Today فقط با چنین موسسات آموزشی کار می کند.

سیاست مج وز کار باز نیز در حال تغییر است: فقط برای همسران دانشجویان در برنامه های کارشناسی ارشد و دکترا در دسترس خواهد بود. همسران دانشجویان بین المللی در سایر سطوح تحصیلی، از جمله کارشناسی و کالج، دیگر واجد شرایط برای این برنامه نخواهند بود. علاوه بر این، فار غ التحصیلان برنامه های کار شناسی ارشد به زودی قادر به درخواست مجوز کار سه ساله خواهند بود.

اقدامات اعلام شده تکمیل سایر اصلا حات برنامه دانشجویی بین المللی است. از 1 ژانویه 2024، الزام ات مالی متق اضیان مجوز تحصیل به روز شده است. و از اول دسامبر 2023، دانشگاه ها موظف هستند هر نامه ثبت نام را مستقیما ً با وزارت تأیید کنند.

همچنین در سال 2024، مقامات قصد دارند برنامه های ویژه ای را برای کمک به گروه های کم نماینده از دانشجویان بین المللی برای ادامه تحصیل در کانادا ایجاد کنند.

منبع
 • #مهاجرت کانادا
 • #سیاست مهاجرت کانادا
 • #سیاست مهاجرت کانادا
 • #دانشجویان بین المللی در کانادا
 • #تغییرات سیاست مهاجرت
 • #مارک میلر
 • #سرپوش ویزای تحصیلی کانادا
 • #کاهش ویزای کانادا
 • #اصلاحات سیاست مهاجرت کانادا
 • #مجوزهای کار کانادا
 • #مجوزهای کار کارشناسی ارشد
 • #دانشجویان بین المللی کانادا
 • #کالج های خصوصی کانادا
 • #برنامه دانشجویی بین المللی
 • #شرایط مالی دانشجویان
 • #تایید نامه های پذیرش
 • #برنامه های ویژه برای دانشجویان بین المللی