ارزیابی شانس رایگان

انتاریو قوانین پذیرش دانشجو بین المللی را به روز می کند

انتاریو قوانین پذیرش دانشجو بین المللی را به روز می کند

اصلاحات فدرال به دنبال اصلاحات استانی بود.

انتاریو در حال ایجاد تغییراتی در سیاست پذیرش استانی خود برای دانشجویان بین المللی است. جیل دانلوپ، وزیر کالج ها و دانشگاه ها، برنامه ای را اعلام کرد که شامل افزایش بررسی برنامه ها، تضمین مسکن برای دانشجویان بین المللی و نظارت دقیق تر بر کالج های حرفه ای خصوصی است.

از جمله نوآوری ها، توقف برنامه های مشارکت جدید بین موسسات آموزشی دولتی و خصوصی است. این تصمیم اندکی پس از آن اعلام شد که دولت فدرال یک محدودیت دو ساله برای ثبت نام دانشجویان خارجی در تلاش برای کاهش فشار بر خدمات اجتماعی از جمله مراقبت های بهداشتی و مسکن اعلام شد.

اقدامات جدیدی که انتظار می رود به زودی اجرایی شود شامل ابتکارات زیر است:

 • بررسی و بازنگری کلیه برنامه های ارائه شده توسط کالج ها و دانشگاه هایی که بسیاری از دانشجویان بین المللی را ثبت می کنند؛
 • آزمایش ارتباط برنامه های آموزشی با بازار کار محلی؛
 • توقف مشارکت های جدید بین کالج های دولتی و خصوصی؛
 • ایجاد بازخورد از طریق نظرسنجی پیشرفت دانشجویان؛
 • تعهد برای همه کالج ها و دانشگاه ها برای ارائه تضمین مسکن برای دانشجویان بین المللی.

از طرف دیگر، در دانشکده های حرفه ای، هماهنگی با وزارتخانه ها برای نظارت بهتر بر انطباق تقویت می شود.

مشکلات انتاریو

این استان مشکلات خاصی دارد که در سایر مناطق کانادا کمتر رایج است. به طور خاص، انتاریو با چالش برخورد با استخدام کنندگان غیرمسئولانه روبرو است که از دانشجویان بین المللی برای سود خود با ارائه پیشنهادات مشکوک برای اشتغال و شهروندی سوء استفاده می کنند.

همچنین در انتاریو است که مربیان بیشتر نگران معرفی قوانین جدید برای دانشجویان بین المللی هستند. دلیل این امر سیستم عجیب بودجه دانشگاه است.

بخش قابل توجهی از درآمد دانشگاههای دولتی انتاریو از دانشجویان بین المللی تامین میشود که پول بسیار بیشتری نسبت به دانشجویان داخلی دارند. کمیسیون مالی موسسات آموزش عالی توصیه کرده است که انتاریو مسدود کردن شهریه داخلی را بردارد و کمک های مالی به موسسات آموزشی را تا ۱۰ درصد افزایش دهد تا هنگام اعمال اقدامات جدید از سقوط آموزش جلوگیری کند.

اتاوا، به نوبه خود، تعداد دانشجویان بین المللی را در استانهای مختلف محدود خواهد کرد، که انتظار می رود با کاهش 50 درصد ثبت نام در انتاریو تأثیر بگذارد.

تحت رهبری فعلی لیبرال، برنامه دانشجویی بین المللی کانادا به طور قابل توجهی رشد کرده است و تا پایان سال 2023 به بیش از یک میلیون شرکت کننده رسیده است و بیش از 400,000 دانشجوی بین المللی تنها بر اساس داده های 2022 در انتاریو هستند. مقامات انتاریو قصد دارند توصیه های پیشنهادی را بررسی کنند و جزئیات بیشتری را در اواخر فوریه اعلام کنند.

منبع, منبع
 • #تغییرات در سیاست پذیرش انتاریو
 • #برنامه استانی برای دانشجویان بین المللی
 • #تشدید بازرسی برنامه های آموزشی انتاریو
 • #مسکن دانشجویان بین المللی در کانادا
 • #کنترل کالج های حرفه ای خصوصی انتاریو
 • #تعلیق مشارکت آموزشی در انتاریو
 • #کاهش ثبت نام دانشجویان بین المللی در کانادا
 • #مقررات دانشجویان بین المللی انتاریو
 • #درآمد کالج انتاریو
 • #تأثیر دانشجویان بین المللی بر اقتصاد انتاریو
 • #محدود کردن تعداد دانشجویان بین المللی