ارزیابی شانس رایگان

داوطلبانه برای دانشجویان در کانادا

داوطلبانه برای دانشجویان در کانادا

چرا داوطلبانه برای کانادایی ها بسیار مهم است و چه مزایایی برای دانشجویان بین المللی به همراه دارد؟

داوطلبانه نقش مهمی در فرهنگ کانادا دارد. کانادایی ها حتی یک ماه کامل را به آن اختصاص داده اند — آوریل ماه ملی داوطلبان محسوب می شود.

چه کمک به جامعه و محیط زیست، شرکت در رویدادهای خیریه و چه کمپین های آموزشی، انواع داوطلبانه می تواند بسیار متنوع باشد، اما همه آنها به پرورش یک فرد وظیفه دار و دلسوز کمک می کنند که به رفاه جامعه کمک می کند.

داوطلبانه جایگاه خاصی در آموزش نسل جوان دارد. به عنوان مثال، دانش آموزان دبیرستانی در کانادا ملزم به تکمیل موفقیت آمیز برنامه مدرسه و دریافت دیپلم هستند که تعداد مشخصی از ساعات فوق برنامه را به داوطلبانه اختصاص دهند. دستاوردهای داوطلبانه همچنین می تواند به عنوان یک پاداش اضافی در هنگام درخواست به دانشگاه در نظر گرفته شود.

برای دانشجویان کالج و دانشگاه، داوطلبانه اجباری نیست اما بسیار تشویق می شود و بخشی جدایی ناپذیر از یک زندگی عالی کالج محسوب می شود.

ارزش داوطلبانه برای دانشجویان

از طریق داوطلبانه، دانش آموزان مهارت های مختلفی را یاد می گیرند که از جمله موارد دیگر می توانند پس از فارغ التحصیلی به شغل آنها کمک کنند:

مقاله کامل فقط برای اعضای جامعه Immigrant.Today در دسترس است.
به حساب کاربری خود وارد شوید تا آن را به صورت رایگان بخوانید.

ورود به سایت

منبع, منبع, منبع, منبع
  • #تحصیل در کانادا
  • #کالج های کانادا
  • #دانشگاه های کانادا
  • #داوطلب شدن
  • #داوطلب شدن در کانادا
  • #کارفرمایان کانادایی
  • #اشتغال در کانادا
  • #دانشجویان بین المللی