ارزیابی شانس رایگان
ارزیابی شانس رایگان

Cook - شغل در کانادا

Cook - شغل در کانادا

جای خالی در کانادا برای موقعیت Cook.

📍 محل: Concord, Toronto, انتاریو

💵 دستمزد: $2576

👥 نوع اشتغال: Full time, 35 ساعت در هفته

🕒 سابقه کار: 1 year to less than 2 years

🎓 رده: آموزش: Secondary (high) school graduation certificate

😎 کارفرما: ورود به سیستم

مهلت درخواست: 2024-05-29

مشاغل باقی مانده: 1

کد شغل: 10567

این شغل در 7 روز گذشته 6 بار مشاهده شده است

دریافت تماس

 • #Cook
 • #شغل Cook، جای خالی Cook، شغل در کانادا، شغل در کانادا، شغل خالی در کانادا
 • #NOC 63200
 • #Toronto
 • #انتاریو
 • #Secondary (high) school graduation certificate
 • #Permanent
 • #1 year to less than 2 years
 • #Full time
 • پیشنهادات محبوب

  بیشتر