ارزیابی شانس رایگان
ارزیابی شانس رایگان

Shift manager - fast food restaurant - شغل در کانادا

Shift manager - fast food restaurant - شغل در کانادا

جای خالی در کانادا برای موقعیت Shift manager – fast food restaurant.

📍 محل: Richmond, Lower Mainland–Southwest, قبل از میلاد

💵 دستمزد: $2857

👥 نوع اشتغال: Full time, 30 ساعت در هفته

🕒 سابقه کار: 1 year to less than 2 years

🎓 رده: آموزش: Secondary (high) school graduation certificate

😎 کارفرما: ورود به سیستم

مهلت درخواست: 2024-06-25

مشاغل باقی مانده: 2

کد شغل: 49727

این شغل در 7 روز گذشته 16 بار مشاهده شده است

دریافت تماس

  • #Shift manager - fast food restaurant
  • #شغل Shift manager - fast food restaurant، جای خالی Shift manager - fast food restaurant، شغل در کانادا، شغل در کانادا، شغل خالی در کانادا
  • #NOC 62020
  • #Lower Mainland–Southwest
  • #قبل از میلاد
  • #Secondary (high) school graduation certificate
  • #Permanent
  • #1 year to less than 2 years
  • #Full time