ارزیابی شانس رایگان
ارزیابی شانس رایگان

Welder - شغل در کانادا

Welder - شغل در کانادا

جای خالی در کانادا برای موقعیت Welder.

📍 محل: Vancouver, Lower Mainland–Southwest, قبل از میلاد

💵 دستمزد: $5629

👥 نوع اشتغال: Full time, 40 ساعت در هفته

🕒 سابقه کار: 1 year to less than 2 years

🎓 رده: آموزش: Secondary (high) school graduation certificate

😎 کارفرما: ورود به سیستم

مهلت درخواست: 2024-07-30

مشاغل باقی مانده: 2

کد شغل: 52957

این شغل در 7 روز گذشته 14 بار مشاهده شده است

 • #Welder
 • #شغل Welder، جای خالی Welder، شغل در کانادا، شغل در کانادا، شغل خالی در کانادا
 • #NOC 72106
 • #Lower Mainland–Southwest
 • #قبل از میلاد
 • #Secondary (high) school graduation certificate
 • #Permanent
 • #1 year to less than 2 years
 • #Full time
 • پیشنهادات محبوب

  بیشتر