ارزیابی شانس رایگان
ارزیابی شانس رایگان

Administrative assistant - شغل در کانادا

Administrative assistant - شغل در کانادا

جای خالی در کانادا برای موقعیت Administrative assistant.

📍 محل: Mississauga, Toronto, انتاریو

💵 دستمزد: $3377-$4503

👥 نوع اشتغال: Full time, 30-40 ساعت در هفته

🕒 سابقه کار: 7 months to less than 1 year

🎓 رده: آموزش: College/CEGEP

😎 کارفرما: ورود به سیستم

مهلت درخواست: 2024-08-07

مشاغل باقی مانده: 1

کد شغل: 56396

این شغل در 7 روز گذشته 17 بار مشاهده شده است

 • #Administrative assistant
 • #شغل Administrative assistant، جای خالی Administrative assistant، شغل در کانادا، شغل در کانادا، شغل خالی در کانادا
 • #NOC 13110
 • #Toronto
 • #انتاریو
 • #College/CEGEP
 • #Permanent
 • #7 months to less than 1 year
 • #Full time
 • پیشنهادات محبوب

  بیشتر