ارزیابی شانس رایگان
ارزیابی شانس رایگان

Food service supervisor - شغل در کانادا

Food service supervisor - شغل در کانادا

جای خالی در کانادا برای موقعیت Food service supervisor.

📍 محل: Spruce Grove, Edmonton, آلبرتا

💵 دستمزد: $2586-$3233

👥 نوع اشتغال: Full time, 32-40 ساعت در هفته

🕒 سابقه کار: 1 year to less than 2 years

🎓 رده: آموزش: Secondary (high) school graduation certificate

😎 کارفرما: ورود به سیستم

مهلت درخواست: 2024-07-13

مشاغل باقی مانده: 2

کد شغل: 58331

این شغل در 7 روز گذشته 18 بار مشاهده شده است

 • #Food service supervisor
 • #شغل Food service supervisor، جای خالی Food service supervisor، شغل در کانادا، شغل در کانادا، شغل خالی در کانادا
 • #NOC 62020
 • #Edmonton
 • #آلبرتا
 • #Secondary (high) school graduation certificate
 • #Term or contract
 • #1 year to less than 2 years
 • #Full time
 • پیشنهادات محبوب

  بیشتر