ارزیابی شانس رایگان
ارزیابی شانس رایگان

Home health care worker - شغل در کانادا

Home health care worker - شغل در کانادا

جای خالی در کانادا برای موقعیت Home health care worker.

📍 محل: Campbellton, Campbellton–Miramichi, نیوبرانزویک

💵 دستمزد: $2424-$2771

👥 نوع اشتغال: Full time, 35-40 ساعت در هفته

🕒 سابقه کار: 1 year to less than 2 years

🎓 رده: آموزش: Secondary (high) school graduation certificate

😎 کارفرما: ورود به سیستم

مهلت درخواست: 2024-07-17

مشاغل باقی مانده: 2

کد شغل: 60299

این شغل در 7 روز گذشته 16 بار مشاهده شده است

 • #Home health care worker
 • #شغل Home health care worker، جای خالی Home health care worker، شغل در کانادا، شغل در کانادا، شغل خالی در کانادا
 • #NOC 44101
 • #Campbellton–Miramichi
 • #نیوبرانزویک
 • #Secondary (high) school graduation certificate
 • #Permanent
 • #1 year to less than 2 years
 • #Full time
 • پیشنهادات محبوب

  بیشتر