ارزیابی شانس رایگان
ارزیابی شانس رایگان

Light duty cleaner - شغل در کانادا

Light duty cleaner - شغل در کانادا

جای خالی در کانادا برای موقعیت Light duty cleaner.

📍 محل: Calgary, Calgary, آلبرتا

💵 دستمزد: $2727

👥 نوع اشتغال: Full time, 35 ساعت در هفته

🕒 سابقه کار: Will train

🎓 رده: آموزش: No degree, certificate or diploma

😎 کارفرما: ورود به سیستم

مهلت درخواست: 2024-07-19

مشاغل باقی مانده: 2

کد شغل: 61289

این شغل در 7 روز گذشته 22 بار مشاهده شده است

  • #Light duty cleaner
  • #شغل Light duty cleaner، جای خالی Light duty cleaner، شغل در کانادا، شغل در کانادا، شغل خالی در کانادا
  • #NOC 65310
  • #Calgary
  • #آلبرتا
  • #No degree
  • #certificate or diploma
  • #Permanent
  • #Will train
  • #Full time