ارزیابی شانس رایگان
ارزیابی شانس رایگان

Bookkeeper - شغل در کانادا

Bookkeeper - شغل در کانادا

جای خالی در کانادا برای موقعیت Bookkeeper.

📍 محل: Valleyview, Athabasca–Grande Prairie–Peace River, آلبرتا

💵 دستمزد: $3730

👥 نوع اشتغال: Full time, 32 ساعت در هفته

🕒 سابقه کار: 2 years to less than 3 years

🎓 رده: آموزش: Secondary (high) school graduation certificate

😎 کارفرما: ورود به سیستم

مهلت درخواست: 2024-07-21

مشاغل باقی مانده: 1

کد شغل: 62349

این شغل در 7 روز گذشته 20 بار مشاهده شده است

 • #Bookkeeper
 • #شغل Bookkeeper، جای خالی Bookkeeper، شغل در کانادا، شغل در کانادا، شغل خالی در کانادا
 • #NOC 12200
 • #Athabasca–Grande Prairie–Peace River
 • #آلبرتا
 • #Secondary (high) school graduation certificate
 • #Permanent
 • #2 years to less than 3 years
 • #Full time
 • پیشنهادات محبوب

  بیشتر