ارزیابی شانس رایگان
ارزیابی شانس رایگان

Cleaning supervisor - شغل در کانادا

Cleaning supervisor - شغل در کانادا

جای خالی در کانادا برای موقعیت Cleaning supervisor.

📍 محل: Calgary, Calgary, آلبرتا

💵 دستمزد: $4470-$5109

👥 نوع اشتغال: Full time, 35-40 ساعت در هفته

🕒 سابقه کار: 7 months to less than 1 year

🎓 رده: آموزش: Secondary (high) school graduation certificate

😎 کارفرما: ورود به سیستم

مهلت درخواست: 2024-06-05

مشاغل باقی مانده: 2

کد شغل: 8779

این شغل در 7 روز گذشته 16 بار مشاهده شده است

دریافت تماس

 • #Cleaning supervisor
 • #شغل Cleaning supervisor، جای خالی Cleaning supervisor، شغل در کانادا، شغل در کانادا، شغل خالی در کانادا
 • #NOC 62024
 • #Calgary
 • #آلبرتا
 • #Secondary (high) school graduation certificate
 • #Permanent
 • #7 months to less than 1 year
 • #Full time
 • پیشنهادات محبوب

  بیشتر