ارزیابی شانس رایگان

مشاغل اولویت دار مهاجرت به بریتیش کلمبی

مشاغل اولویت دار مهاجرت به بریتیش کلمبی

اگر یکی از تخصص های مورد تقاضا را دارید، می توانید اجازه اقامت را به روشی ساده دریافت کنید.

بریتیش کلمبیا متقاضیان با مشاغل خاص را با اولویت دعوت می کند قرعه کشی مهاجرت هدفمند برای آنها برگزار می شود، با نمره عبور پایین تر در مقایسه با نقاشی های عمومی.

الزامات

فهرست شغل فقط برای دو جریان برنامه مهاجرت بریتیش کلمبیا اعمال می شود. بنابراین، متقاضی باید الزامات یکی از آنها را برآورده کند:

اگر الزامات این جریان ها را برآورده نکنید، می توانید گزینه های دیگری برای نقل مکان به استان را در نظر بگیرید، اما در این مورد، حرفه های ذکر شده در زیر هیچ پاداشی به شما نمی دهند.

مشاغل از چندین زمینه در بریتیش کلمبیا اولویت بندی می شوند.

مراقبت از کودکان

ساخت و ساز

بهداشت و درمان

تکنولوژی

مراقبت دامپزشکی

مقاله کامل فقط برای اعضای جامعه Immigrant.Today در دسترس است.
به حساب کاربری خود وارد شوید تا آن را به صورت رایگان بخوانید.

ورود به سایت

منبع
  • #برنامه مهاجرت بریتیش کلمبیا
  • #BC PNP
  • #کارگر ماهر BC
  • #فارغ التحصیل BC International
  • #مهاجرت به بریتیش کلمبیا
  • #مشاغل مورد تقاضا در بریتیش کلمبیا
  • #نامزدی از بریتیش کلمبیا
  • پیشنهادات محبوب

    بیشتر