ارزیابی شانس رایگان

ساسکاچوان به طور فعال پرستاران خارجی استخدام می کند

ساسکاچوان به طور فعال پرستاران خارجی استخدام می کند

این استان به لطف مهاجران فیلیپینی پرسنل بیمارستان خود را گسترش می دهد.

استان ساسکاچوان هجوم قابل توجهی از متخصصان بهداشت را تجربه می کند. مقامات از موفقیت همکاری خود با فیلی پین گزارش داده اند: 21 پرستار قبلاً آموزش خود را به پایان رسانده و وظایف خود را در جوامع مختلف منطقه آغاز کرده اند. انتظار می رود که متخصصان خارجی بیشتری به زودی به سیستم مراقبت های بهداشتی محلی بپیوندند.

اورت هیندلی، وزیر بهداشت، شادی خود را به این مناسبت ابراز کرد:

«من بسیار خوشحالم که تعداد زیادی از پرستاران فیلیپینی اکنون به این استان وارد شده اند و انتقال آنها برای پیوستن موفقیت آمیز به نیروی کار ساسکاچوان به خوبی در حال انجام است.»

او همچنین خاطرنشان کرد که او مشتاقانه منتظر دیدن این پرستاران در تیم های مراقبت های بهداشتی در سراسر استان و کمک های مهمی در مراقبت از بیماران است.

در مجموع 131 پرستار فیلیپینی تاکنون به ساسکاچوان وارد شده اند. بیش از ۴۰۰ پرستار با مدرک خارجی در استان پیشنهادات شغلی دریافت کردهاند.

علاوه بر این، اداره بهداشت ساسکاچوان موفقیت قابل توجهی در استخدام فارغ التحصیلان پرستاری محلی را گزارش کرد. از دسامبر 2022، حدود 970 پرستار جدید از ساسکاچوان و سایر استان ها و سرزمین های کانادا استخدام شده اند.

جمعیت ساسکاچوان به سرعت در حال رشد است، به این معنی که استان باید به طور مداوم نیروی کار مراقبت های بهداشتی خود را — از جمله پزشکان — گسترش دهد. از سپتامبر 2021، این استان 259 پزشک را استخدام کرده است که 39 نفر از آنها متخصصان خارجی هستند. این تعداد شامل 105 پزشک خانواده و 154 کارمند دیگر مراقبت های بهداشتی است.

منبع
 • #نیروی کار پزشکی ساسکاچوان
 • #استخدام پرستار فیلیپینی
 • #پرستاران از فیلیپین
 • #مراقبت های بهداشتی ساسکاچوان
 • #مشاغل پزشکی در ساسکاچوان
 • #سیستم مراقبت بهداشتی ساسکاچوان
 • #پرستاران ساسکاچوان
 • #متخصصان پزشکی خارجی در کانادا
 • #کادر پزشکی ساسکاچوان
 • #استخدام پرستاران ساسکاچوان
 • #پزشکان خارجی در کانادا
 • #اداره بهداشت ساسکاچوان
 • پیشنهادات محبوب

  بیشتر